Spring naar inhoud

Terpstraat/winkels

Deze kaart werd verzonden op 26 april 1941 en was bestemd voor de dochter van molenaar Coops uit Zelhem in Gelderland. Gerritje Huurneman heeft met kroontjespen zo duidelijk mogelijk onder toezicht van moeder Gerda – naar ik aanneem – de kaart beschreven.

Alhoewel de foto op de kaart niet erg helder is, is bij het vergroten van de foto duidelijk te zien dat er midden op straat vóór de slagerij van Van ’t Riet een meisje in een jurkje staat; de naam van het meisje haar naam is mij niet bekend en weet nu niet of ik haar ooit na de oorlog ben tegen gekomen.
Ook kunt u zien, dat er aan de gevel van het winkelpand boven het winkelraam een versiering of ornament op een console hangt. Ik kan de letters niet goed lezen, helaas.
Verder is het duidelijk, dat dit een oude foto is, immers het groen is nog jong en heel veel bebouwing ontbreekt nog.

Advertenties

Brinkweg

brinkweg-1984

De vol beschreven kaart, beplakt met een rode 50 guldencent zegel, werd 20 juli 1984 op de bus gedaan voor het adres J.v.d.Heijdenweg 2 te IJsselstein in Utrecht.

De kaart werd uitgegeven door de Spar Super van de gebroeders Schiphof.
De foto laat de “kop” van de Brinkweg zien; diverse fietsen staan voor/naast de super markt; diverse auto’s staan op de foto: zoals vooraan een Volkswagenbusje van de wasserij/stomerij Krom, dan voor belangstellenden op de parkeerplaats een Simca 1100, dan een Mercedes Benz 200, een Morris Mini 850 en verder nog 4 auto’s, waarvan ik het merk niet kan ontwaren.
In vergelijk met de vorige kaart ziet u wel dat de bomen flink gegroeid zijn en gelet op de was die buiten hangt dat het een prima wasdag is!

En nu dan een stukje van de geschreven tekst: “Dit is een stomme kaart, maar in ons dorp was momenteel niets beters te koop. Toen ik je brief krijg, Vrijdag, wist ik meteen van de overspringende vonk. Maar wat jij niet weet dit was een dubbele overspringende vonk. Want ik dacht Ik stuur nog maar even een ansichtkaart er achter aan. Dat dacht jij dus ook ……”

 

Brinkweg

brinkweg-1967

Nu een kaart die op 31 juli 1967 werd verzonden naar de directeur Volkshuisvesting en Bouwnijverheid te Utrecht. Het kantoor van de directeur lag aan de Maliebaan 13. De afzender tekende met zijn/haar fraaie onleesbare handtekening.

Op de foto ziet u ruim gebouwde huizen met in/op de straat een auto denk ik van een Engels merk met op de achtergrond het gemeentehuis, waarbij een Volkswagen model Kever werd geparkeerd.

Verbindingsweg

verbindingsweg-1975

Deze kaart werd in 1975 verzonden naar mevrouw Engel in Huize “Kennemerduin” aan de Herenweg 126 te Heemstede in Noord Holland.

Als u de foto vergroot dan ziet u tussen beide lantaarnpalen nog juist de toren van de katholieke kerk boven de achterzijde van een verkeersbord “uitsteken”. Ik kom tot de conclusie, dat de fotograaf met zijn rug naar het oosten gericht stond en met zijn lens naar het westen. Dit is dus een foto van de rechter (noord-)zijde. Aan de zuidzijde staan enkele wederopbouw woningen de zogenaamde Bogaerts bungalows, die op veel plaatsen in Nederland in standaardvorm werden opgericht.

Waar deze woningen rechts op de foto nu staan, stonden in de jaren 1946-’47 dus direct na de drooglegging de eerste houten en betonnen noodwoningen van het dorp. Ik herinner mij dat het zwarte Zweedse houten postkantoor en de zwarte Zweedse houten woning van de verzekeringsagent Feenstra aan nu de wegzijde lagen met daarachter op een gebogen lijn de vijf witte betonnen noodwoningen met zwarte houten Zweedse houten schuurtjes aan een pad. Dit pad, dat verhard werd met steen- en dakpanafval – dat immers overal in voldoende mate aanwezig was –  werd de Bocht genoemd.
In een van die woningen met kippenhok (gemaakt van vóór-oorlogse binnendeuren!) woonde de schrijver van dit bericht met zijn ouders en kleine zusje. Het dorp van 4  straten met 3 kerken en gemeentehuis was toen met al die ingestorte bouwsels natuurlijk een geweldig speelterrein en dat heb ik dan ook gedaan!
Al heel gauw echter kwamen ook in de Fazantstraat de noodwoningen met terugkerende polderbewoners.
Al deze noodwoningen kwamen via een hulpfonds vanuit het buitenland.

Fazantstraat

fazantstraat-1960

Deze kaart aan de fam. Franse uit de Herman Gorterstraat 8 in Leiden Zuid Holland werd op 11 mei 1960 in Slootdorp gepost door Mama, Cor en Jo.

De fotokaart, uitgegeven door de Fa. His Wilms & Co uit Hippolytushoef en geregistreerd onder nummer 1054, laat al het groen in vol ornaat zien. De Verlengde Sternstraat is gebouwd, maar ook de woningen met cellen van de politie.
Aan de bomen en struiken is vast te stellen, dat die dag de wind vanuit het zuid-westen waaide, terwijl de fotograaf zijn lens richting het oosten richtte en positie koos vanuit het raam in de gevel op zolder van de werkplaats van schilder Boomsma.

Nooddorp

fazantstraat-1949

Deze kaart in mei 1949 geschreven aan Erika uit het Rietstraatje 95 te Den Haag in Zuid Holland en werd op de post gedaan door Simon Smit – u mag het raden, maar het is echt zo -uit de Fazantstraat 6.

De kaart was vanuit de kaartenstandaard in de winkel bij H.L. Posthumus te koop en werd uitgegeven door de bekende Jos Pe uit Arnhem.
De fotograaf stond met zijn rug naar het oosten gekeerd om dit tafereel vast te leggen.
Zoals u ziet is het hout wat groter gegroeid en zal ’s avonds de lantaarnpaal met makkelijk voor stoute jonge lieden bereikbaar “peertje” de straat verlichten. Zelfs drie voertuigen staan op/ in de noodwinkelstraat; de achterste lijkt mij een vooroorlogse twee-takt DKW Meisterklasse met wieltje te zijn met het kenteken G2663 (d.w.z. geregistreerd te Noord Holland) met daarvoor een Citroën Traction Avant 11 met de registratie M53371, afkomstig uit Gelderland; daarvoor nog een ander slecht zichtbaar voertuig; en – zo te zien – zijn op de stoep beide heren in talmend onderling overleg.

 

Noodwoningencomplex

fazantstraat-1951

Deze kaart werd nog eerder verzonden dan de vorige kaart waarop de garage van Cremers te zien is. Deze kaart werd verzonden op 22 januari 1951 aan toen de jonge heer P(iet) Dankert, die toen verbleef bij familie aan de Slogendijk te Stiens in het noorden van Friesland.

Op de kaart staat geschreven: “afz. Fam Dankert W’meer”. Deze familie had een groot agrarisch bedrijf van twee kavels, een toen zo genoemd pachtbedrijf, gelegen komende vanaf Wieringerwerf als eerste ter rechterzijde aan de Wierweg!
De foto laat heel duidelijk het complex noodwoningen zien, gelegen aan de later genoemde Fazantstraat.
Als u de foto bekijkt dan ziet u vier typen van woningen: de houten links de meer gezinswoningen onder “dezelfde kap”, de beide betonnen één gezinswoningen rechts, de betonnen twee gezinswoningen onder één kap, en dan nog o.a. aan de buiten zijde/ op de achtergrond de betonnen twee kappers woningen met winkel/bedrijfsruimte. Helemaal in de “mist” ziet u de nieuwe boerderijen. De typen woningen hebben in de wederopbouw wereld een specifieke naam, waarnaar ik nu nog naar op zoek moet gaan.
Gelet op de plek vanwaar deze vroege foto werd genomen kan het bijna niet anders dan dat de fotograaf op het dak van garage Cremers stond en dat het goed voorjaarsweer was gelet op was aan de lijn en openstaande ramen. Op de paden waren zo te zien echter nog geen schelpen ter verharding gestrooid.