Spring naar inhoud

Op de camping

Deze kaart werd op 25 augustus 1968 (als ik de datum goed kan ontcijferen) in Wieringerwerf op de post gedaan.
De fam. v/d Brink beschreef de kaart als blijk van aanwezigheid ter plekke en was gericht aan mevr. J. Kelder uit de Kazernestraat 23 te Den Haag Zuid-Holland.

Blijkens de notitie op de adreszijde was deze kaart alléén verkrijgbaar in het winkeltje van de camping “Land uit Zee” te Wieringerwerf.
De foto laat de eigenbouw verblijfsruimte zien met een familie tafereel nl. afwassen en overleg.
Ik vermoed dat ter rechterzijde op de foto de toenmalige campingbaas met de handen op de rug de bezigheden met genoegen gadeslaat en het overleg aanhoort.

Hoge hoeden

Deze kaart werd door H.J. Port uit de Meeuwstraat no. 18 in Wieringerwerf op de post gedaan op 8 augustus 1939 en moest verzonden worden aan H. Oosterkamp, die verbleef bij L.J. van Rozen te Oosterwolde in Friesland.

De vooroorlogse foto van deze oude kaart laat de Sternstraat zien zoals deze er toen uitzag met de oude bebouwing rechts (het oosten) de twee onder één kappers en links (het westen) de laagbouw in wat grotere blokken met op de hoek een ondernemer.
Ik ben er niet zeker van of dit toen al Posthumus was, maar het kan ook zijn dat Cremers hier toen al beginnend uitbater was van een garage bedrijf. In ieder geval waren er toen ook al voertuigen (auto’s en motoren), die gerepareerd moesten worden op deze werkdag.
Echter vanwege het vierkante model van deze automobielen wordt dit model door mij en vele anderen ook wel een hoge hoed genoemd. Immers de bestuurder kon met (hoge) hoed op het hoofd onbelemmerd en prima het voertuig besturen.

In de straat is verder een geparkeerde auto (misschien een Ford Ten) en een fietser te zien.
Op de achtergrond staat de Ned. Hervormde Kerk in haar oorspronkelijke bouwvorm.

Opeltjes

Deze kaart met foto van het Domeinen-kantoor werd in 1953 in de brievenbus gedaan door de heer en/of mevrouw Troost-v.d. Berge en was bestemd voor de fam. A.M. Vellekoop aan de Monsterseweg te Poeldijk in Zuid-Holland.

De foto laat na een regenbui het kantoor zien in vol ornaat met beneden bij de opgang/ de trap een rijwiel en op het plein 2 auto zusjes. Deze zusjes zijn er 2 van de 81283 borelingen van de familie Opel Olympia en zijn gefabriceerd tussen 1951-1953.
Ook de toenmalige pastoor Determeijer van de R.K. parochie had een dergelijk exemplaar in de kleur donker blauw via garagehouder Cremers kunnen aanschaffen.

de Maaier

Deze kaart werd op 22 september 1956 in Slootdorp gepost door tante Hannie en oom Henne en moet worden bezorgd bij Hans Colenbrander in de Kon.Wilhelminalaan 8 te Varsseveld in Gelderland.

De foto van het bekende beeld van ‘”de Maaier” werd deze keer vanuit een iets andere positie op een zonnige dag genomen tegen een ook weer gewijzigde zicht op het groen van de achter liggende struiken.

De mooie kaart was alleen verkrijgbaar bij de alom bekende kapper én in de rokerijwinkel van Joh. Swier in de Terpstraat.

Bijzonder

Nu geen foto van een straat of gebouw of i.d. uit Wieringerwerf, maar de adreszijde van een kaart met foto van 2 fietsende kinderen uit de Sternstraat die ik al eerder namelijk op 25 juni 2011 heb laten zien en beschreven.
Bovenaan dit bericht echter staat “bijzonder”. Maar wat is nu zo bijzonder?
Hierbij de uitleg:
Alhoewel deze afbeelding helaas niet erg duidelijk en zichtbaar is zal ik de volledige tekst van deze adreszijde die in grote letters en met een dikke potloodstift en met weinig handdruk geschreven werd weergeven. “Afzender Pa Alles Wel Werkkamp de Terp Kamer 9 Wieringerwerf. Den Heer J. Kistemaker Fransche straat 23 Zaandam”.
Deze kaart werd door Piet Kistemaker, de bekende melkboer uit de Terpstraat, geschreven aan zijn zoon Jan, de latere melkboer uit Kreileroord, die in 1946 blijkbaar tijdelijk in Zaandam verbleef.
De kaart werd vanuit Slootdorp verzonden op 19 november zo ik kan opmaken uit de heel slecht leesbare stempel op een 1 1/2 guldencentzegel.
Blijkens het punaise gaatje (zichtbaar) midden bovenin de kaart werd binnen de familie Kistemaker veel waarde gehecht aan deze bijzondere kaart van vlak na de oorlog, terwijl vader Piet in het werkkamp verbleef en weer begonnen was met zijn melkhandel.
In het boekje Wieringermeer in Beeld, een uitgave van de Europese Bibliotheek uit Zaltbommel, ziet op pagina/foto 46 zowel vader Piet als zoon jonge Jan gezeten op melkbussen op het trottoir naast de winkel.

Keuken

“Vanuit” de opgeruimde keuken van het werkkamp “De Terp” werd in 1953 door C. vd Stelt beterschap toegewenst aan mevr. W. vd Stelt-Voogt, die verbleef in het Academisch Ziekenhuis op Zaal 153 te Leiden.

Deze kaart was ooit verkrijgbaar bij de kruidenier P.F.Hamstra uit de Terpstraat.

de Maaier

Deze kaart met een foto van het gedenkteken de Maaier in de Terpstraat werd op 1 maart 1965 met de aantekening H.(artelijk) G.(efeliciteerd) door oom Jan en tante Nel verzonden aan de heer J. Bloem uit de Garreltsweg te Woldendorp (nabij de Dollard) in Groningen.
Voor de portokosten werd op de kaart geplakt de toen nog geldige oranje rode 7 guldencent cijferzegel uit de serie cijferzegels 1946-1957. Deze kaart was verkrijgbaar bij J.A. v. d. Meer en gedrukt bij M.J.R. onder nummer 663.

De foto werd gelet op de schaduw vanuit het zuiden genomen nadat rond het monument eerder nieuwe beplanting was aangebracht.

Wieringerwerf

Deze kaart met belijning als zijnde een briefkaart werd door Ek en El verzonden op 22 april 1938 naar Tonny van Dorth p/a fam. Visser uit de Sparrenlaan 8 te Soest in Utrecht.

Het vreemde van de foto’s op deze kaart is dat verkleinde agrarische beelden uit de Wieringermeer werden ge-/misbruikt om vanuit Wieringerwerf de groeten in 1938 over te brengen.

Laantje vanaf de Terp

De kaart werd door Janneke vanuit Wieringerwerf op 26 augustus 1940 verzonden naar de jonge jufvr. Keesje v. Os uit Zuilichem in Gelderland.

De fotokaart laat het beroemde houten knuppel bruggetje zien over de Oosterterptocht in de richting van het dorp met op de achtergrond de bebouwing van de Raadhuisstraat (later genaamd Granpré Molièrestraat).
Eerder heb ik al een kaart laten zien met een jongere foto vanaf het dorp. Zie daarvoor “Laantje vanaf het dorp” van 7 februari 2010.

Groeten

De kaart met deze foto werd op 17 oktober 1960 door Piet en Annie met groeten verzonden naar de familie J. de Boer-Huiberts van de J.J. Hamelinkstraat 48 II te Haarlem in Noord-Holland.

De kaart met het standbeeld omringd door hoge en lage begroeiing van de Maaier was verkrijgbaar bij Cafe-Restaurant “de Maaier” te Wieringerwerf en werd uitgegeven door N.V. v.h. Weenink en Snel te Baarn onder nummer 03363.
Ik kan mij herinneren, dat die verschillende begroeiing voor kinderen een prachtige speelplaats steeds was om verstoppertje te spelen.!