Spring naar inhoud

Bijzonder

Nu geen foto van een straat of gebouw of i.d. uit Wieringerwerf, maar de adreszijde van een kaart met foto van 2 fietsende kinderen uit de Sternstraat die ik al eerder namelijk op 25 juni 2011 heb laten zien en beschreven.
Bovenaan dit bericht echter staat “bijzonder”. Maar wat is nu zo bijzonder?
Hierbij de uitleg:
Alhoewel deze afbeelding helaas niet erg duidelijk en zichtbaar is zal ik de volledige tekst van deze adreszijde die in grote letters en met een dikke potloodstift en met weinig handdruk geschreven werd weergeven. “Afzender Pa Alles Wel Werkkamp de Terp Kamer 9 Wieringerwerf. Den Heer J. Kistemaker Fransche straat 23 Zaandam”.
Deze kaart werd door Piet Kistemaker, de bekende melkboer uit de Terpstraat, geschreven aan zijn zoon Jan, de latere melkboer uit Kreileroord, die in 1946 blijkbaar tijdelijk in Zaandam verbleef.
De kaart werd vanuit Slootdorp verzonden op 19 november zo ik kan opmaken uit de heel slecht leesbare stempel op een 1 1/2 guldencentzegel.
Blijkens het punaise gaatje (zichtbaar) midden bovenin de kaart werd binnen de familie Kistemaker veel waarde gehecht aan deze bijzondere kaart van vlak na de oorlog, terwijl vader Piet in het werkkamp verbleef en weer begonnen was met zijn melkhandel.
In het boekje Wieringermeer in Beeld, een uitgave van de Europese Bibliotheek uit Zaltbommel, ziet op pagina/foto 46 zowel vader Piet als zoon jonge Jan gezeten op melkbussen op het trottoir naast de winkel.

Keuken

“Vanuit” de opgeruimde keuken van het werkkamp “De Terp” werd in 1953 door C. vd Stelt beterschap toegewenst aan mevr. W. vd Stelt-Voogt, die verbleef in het Academisch Ziekenhuis op Zaal 153 te Leiden.

Deze kaart was ooit verkrijgbaar bij de kruidenier P.F.Hamstra uit de Terpstraat.

de Maaier

Deze kaart met een foto van het gedenkteken de Maaier in de Terpstraat werd op 1 maart 1965 met de aantekening H.(artelijk) G.(efeliciteerd) door oom Jan en tante Nel verzonden aan de heer J. Bloem uit de Garreltsweg te Woldendorp (nabij de Dollard) in Groningen.
Voor de portokosten werd op de kaart geplakt de toen nog geldige oranje rode 7 guldencent cijferzegel uit de serie cijferzegels 1946-1957. Deze kaart was verkrijgbaar bij J.A. v. d. Meer en gedrukt bij M.J.R. onder nummer 663.

De foto werd gelet op de schaduw vanuit het zuiden genomen nadat rond het monument eerder nieuwe beplanting was aangebracht.

Wieringerwerf

Deze kaart met belijning als zijnde een briefkaart werd door Ek en El verzonden op 22 april 1938 naar Tonny van Dorth p/a fam. Visser uit de Sparrenlaan 8 te Soest in Utrecht.

Het vreemde van de foto’s op deze kaart is dat verkleinde agrarische beelden uit de Wieringermeer werden ge-/misbruikt om vanuit Wieringerwerf de groeten in 1938 over te brengen.

Laantje vanaf de Terp

De kaart werd door Janneke vanuit Wieringerwerf op 26 augustus 1940 verzonden naar de jonge jufvr. Keesje v. Os uit Zuilichem in Gelderland.

De fotokaart laat het beroemde houten knuppel bruggetje zien over de Oosterterptocht in de richting van het dorp met op de achtergrond de bebouwing van de Raadhuisstraat (later genaamd Granpré Molièrestraat).
Eerder heb ik al een kaart laten zien met een jongere foto vanaf het dorp. Zie daarvoor “Laantje vanaf het dorp” van 7 februari 2010.

Groeten

De kaart met deze foto werd op 17 oktober 1960 door Piet en Annie met groeten verzonden naar de familie J. de Boer-Huiberts van de J.J. Hamelinkstraat 48 II te Haarlem in Noord-Holland.

De kaart met het standbeeld omringd door hoge en lage begroeiing van de Maaier was verkrijgbaar bij Cafe-Restaurant “de Maaier” te Wieringerwerf en werd uitgegeven door N.V. v.h. Weenink en Snel te Baarn onder nummer 03363.
Ik kan mij herinneren, dat die verschillende begroeiing voor kinderen een prachtige speelplaats steeds was om verstoppertje te spelen.!

Gedenkteken

Deze oude kaart werd vanuit Medemblik door de heer S. Winnubst op 23 augustus 1943 verzonden aan de weledele heer G.H. Jansen, die woonde aan het Staten Bolwerk 1A te Haarlem in Noord-Holland.

U moet weten, dat zoals geschreven op de kaart dat over dit standbeeld tot oprichting van dit gedenkteken van de Maaier in Wieringerwerf op een vergadering te Middenmeer in Hotel Smit te Middenmeer op 30 september 1941 ter gelegenheid van het afscheid van de Directie van de Wieringermeer werd besloten en wel om het te plaatsen nabij het Domeinenkantoor . Het duurde tot 1943 dat het beeldmonument klaar was en op 7 november 1943 kon worden onthuld.

Deze kaart zonder enige belijning kon toen ook als briefkaart worden verzonden en werd ter bepaling van de betaalde portokosten beplakt met een purperen 1 1/2 cent guldencentpostzegel uit de serie Germaanse (!) symbolen 1943-1944 van Pijke Koch, voorstellende een driekronenboom.

Overschot Geref. Kerk

Deze kaart werd op 19 januari 1951 door L. J. M. én Jannie uit Slootdorp met de wens Hartelijk Gefeliciteerd en allemaal dáááág verzonden aan mej. A Bakker en fam. uit Opperdoes.

Zoals de tekst op de kaart weergeeft laat de foto zien het overschot van de Gereformeerde Kerk in de Terpstraat na de onderwaterzetting. Aan de hand van de verkleuring van de gevel van de toegangs-/voorzijde is duidelijk te zien hoe hoog op deze plek het IJsselmeer-water stond tijdens de 7 maanden ná 17 april 1945!

Eerder werd een bericht opgemaakt over de achterzijde en dat was op 14 juni 2020. Ik wil u daar naar verwijzen.

H.F.

Deze kaart werd als kaart met het bericht “Hartelijk gefeliciteerd!” door Nico en Riet op 2 oktober 1953 verzonden aan mevrouw de wed. Q. Heinsbroek uit de Burg. Bosstraat 25 te Rotterdam-Overschie in Zuid-Holland.

In vergelijking met mijn vorige berichten-kaart van 19 november 2019 over deze kerk is te zien dat de foto wat later werd gemaakt. Immers de struiken achter en voor het kerkgebouw zijn nu wat groter geworden en er werden een aantal palen ten behoeve van ondersteuning van beplanting geplaatst.

Deze kaart was een uitgave van H L. Posthumus en was een product van JosPe uit Arnhem.

Nog een foto van de A7/E10

Deze kaart werd op 20 juli 1956 door 4 personen, gelet op de initialen ervan, in een brievenbus gedaan die onder het postkantoor van Slootdorp viel. De afzender wilde graag dat “dit bewijs van leven” werd bezorgd bij de fam. W.H. Kingma te Wansveld In Friesland.

De kaart werd uitgegeven bij boekhandel Medema in Wieringerwerf en het drukwerk werd verzorgd door de firma Weenink en Snel uit Baarn. De foto werd genomen in zuidelijke richting nabij het dorp, daar waar er al 2 gescheiden rijwegen vanwege veiligheid waren aangelegd.
Als u de foto beziet dan zijn rechts op deze nog rustige rijksweg ook 2 wachtende en liftende personen zichtbaar, wat toen heel veel – ook ikzelf – werd gedaan.