Spring naar inhoud

R.K. Kerk

Deze kaart werd in 1951 ter post bezorgd door Hannie Wokke. De kaart was gericht aan Angelientje Schreuder-Remboe te Epe in Gelderland.

Deze kaart was een uitgave van Joh. Swier uit Wieringerwerf en werd gedrukt bij JosPe in Arnhem.
Achter de gerestaureerde kerkgebouw met pastorie is nog juist de schuur met open deur van de kolenboer Hoekstra te zien, die bijna alle bewoners van de gehele polder voorzag van huisbrand kolen (b.v. antraciet, cokes, briketten) en (peter-)olie.
Regelmatig mocht ik  na school mee – vooral in de herfst en winter – om de moter van de vrachtwagen- een oude GMC wagen uit WO II – tijdens de bestelling aan de praat te houden door te spelen met het gaspedaal, want de motor mocht immers niet afslaan; en zo dat gebeurde: dan was dat een ramp om het machien weer aan de praat te krijgen!

Verjaardagskaart

De kaart werd als verjaardagskaart op 13 november 1963 aan J.Franse uit de H.Gorterstraat 18 in Leiden Zuid Holland verzonden. Behalve felicitatiewensen aan Jan en gelukwensen aan Bets en de kinderen werd ook te kennen gegeven, dat bij goed weer a.s. zondag de afzender (naam onleesbaar) met familie van plan was om te komen.

De foto op de kaart werd vanuit het zuiden naar het noorden genomen en geeft bijna de gehele straat weer met slechts één geparkeerde auto!
De kaart was verkrijgbaar bij boekhandel Medema en werd bij Weenink &Snel uit Baarn gedrukt met nummer 659.

Café Restaurant De Maaier

Deze met potlood beschreven kaart werd in juli 1950 in Wieringerwerf op de post gedaan door Dick en/of Nel met de verwachting dat de kaart bezorgd zou gaan worden bij de familie Heijnis aan het Oostplein 4 in Delft Zuid Holland.

De Belgische gasten, die met het automobiel omstreeks het middaguur gekomen waren – naar ik aanneem – bekeken vanuit het restaurant met volledige vergunning de activiteiten van de fotograaf, terwijl de eigenaar de heer Neep zich wilde laten zien op zijn “aangekleed” terras met houten klapstoelen op het trottoir.
Ontegenzeggelijk kon hier ook tegen betaling van Amstel Bier van worden genoten!
De in hout gebouwde zaal achter het jonge etablissement in Maycrete bouwstijl op de hoek van de Terpstraat/winkelzijde en Raadhuisstraat was nog niet aangelegd toen deze foto werd gemaakt.

Ruggen op de Terp

Deze kaart werd op 7 juli 1979 door Frieda voor tante Hiltje Polstra beschreven en verstuurd. De kaart moest aankomen in het rusthuis “de Maat” in Heino in Overijssel.

De foto van deze kaart in Bromo-color is naar mijn mening niet zo geslaagd. Immers ik heb de indruk, dat de fotograaf bij het nemen van de foto een trillende hand had, omdat de foto nogal dubbel gemaakt lijkt!
Wel heb ik de indruk, dat bij tante Hiltje zeker goed is overgekomen, dat Frieda in het openlucht zwembad boven op de Terp mooi weer had en zich prima vermaakte.

 

 

Beste wensen

Deze kaart, uitgegeven door van der Meulen uit Sneek, werd op 23 december 1991 – zo goed als maar mogelijk was – door mevrouw Veeninga van kamer 31 beschreven om “De beste wensen voor Oud en Nw”  over  te brengen naar mevrouw Emond uit Vreeswijk 91 te 1852 V.G. of J.? Heiloo in Noord Holland.
Gelet op de diverse bijschrijvingen heeft deze wenskaart zeker zijn doel bereikt!

Zoals u ziet was het ook mogelijk om met een zomerse kaart de Groeten uit Lelypark over te brengen!

Bejaardencentrum

Mevrouw Hoeksema stuurt op 25 september 1968 vanuit dit bejaardenhuis deze kaart naar mevrouw T. Oosterhof op de Leppedijk 2 te Akkrum  in Friesland.

Naar mijn kennis reikt is dit bejaardencentrum in Wieringerwerf het enige centrum in de polder.
Deze zwart-wit foto, toen verkrijgbaar bij de boekhandel J. Heijloo, geeft een goed beeld van kort na de bouw van het “Lelypark”.

Dorpsgezicht

Deze kaart door Toon van de Verbindingsweg 34 beschreven, die moest worden verstuurd naar Peter Loef aan de Lange Poten 5a te Den Haag in Zuid Holland, die werd op 2 juli 1955 op het postkantoor te Slootdorp van een stempel voorzien.

De kaart was een uitgave van Foto Boersen uit Hippolytushoef.
Op de adreszijde werd ter verduidelijking vermeld: “Dorpsgezicht Wieringerwerf Café Restaurant De Maaier”.
Echter in het beeld van dit dorpsgezicht op deze kaart is het genoemde café helemaal niet waarneembaar, want het café lag en ligt nog steeds nabij het Domeinenkantoor aan de andere zijde van het dorp!.
De foto werd evenwel genomen vanaf de uitkijkpost op het dak van het gemeentehuis, dat toen nog in aanbouw was. Dat is te zien aan de bouwkeet en al het bouwmateriaal. De uitkijkpost werd n.l. opgericht met het oog op latere (slechtere) omstandigheden.
Wel is in dit prachtige overzicht te zien o.a. op de achtergrond het Domeinenkantoor, de drie kerken, links het dak van de lagere school, het nood- of betondorp en op de voorgrond rechts het woonhuis annex de bakkerij/winkel van bakker Tops.