Spring naar inhoud

Ruggen op de Terp

Deze kaart werd op 7 juli 1979 door Frieda voor tante Hiltje Polstra beschreven en verstuurd. De kaart moest aankomen in het rusthuis “de Maat” in Heino in Overijssel.

De foto van deze kaart in Bromo-color is naar mijn mening niet zo geslaagd. Immers ik heb de indruk, dat de fotograaf bij het nemen van de foto een trillende hand had, omdat de foto nogal dubbel gemaakt lijkt!
Wel heb ik de indruk, dat bij tante Hiltje zeker goed is overgekomen, dat Frieda in het openlucht zwembad boven op de Terp mooi weer had en zich prima vermaakte.

 

 

Advertenties

Beste wensen

Deze kaart, uitgegeven door van der Meulen uit Sneek, werd op 23 december 1991 – zo goed als maar mogelijk was – door mevrouw Veeninga van kamer 31 beschreven om “De beste wensen voor Oud en Nw”  over  te brengen naar mevrouw Emond uit Vreeswijk 91 te 1852 V.G. of J.? Heiloo in Noord Holland.
Gelet op de diverse bijschrijvingen heeft deze wenskaart zeker zijn doel bereikt!

Zoals u ziet was het ook mogelijk om met een zomerse kaart de Groeten uit Lelypark over te brengen!

Bejaardencentrum

Mevrouw Hoeksema stuurt op 25 september 1968 vanuit dit bejaardenhuis deze kaart naar mevrouw T. Oosterhof op de Leppedijk 2 te Akkrum  in Friesland.

Naar mijn kennis reikt is dit bejaardencentrum in Wieringerwerf het enige centrum in de polder.
Deze zwart-wit foto, toen verkrijgbaar bij de boekhandel J. Heijloo, geeft een goed beeld van kort na de bouw van het “Lelypark”.

Dorpsgezicht

Deze kaart door Toon van de Verbindingsweg 34 beschreven, die moest worden verstuurd naar Peter Loef aan de Lange Poten 5a te Den Haag in Zuid Holland, die werd op 2 juli 1955 op het postkantoor te Slootdorp van een stempel voorzien.

De kaart was een uitgave van Foto Boersen uit Hippolytushoef.
Op de adreszijde werd ter verduidelijking vermeld: “Dorpsgezicht Wieringerwerf Café Restaurant De Maaier”.
Echter in het beeld van dit dorpsgezicht op deze kaart is het genoemde café helemaal niet waarneembaar, want het café lag en ligt nog steeds nabij het Domeinenkantoor aan de andere zijde van het dorp!.
De foto werd evenwel genomen vanaf de uitkijkpost op het dak van het gemeentehuis, dat toen nog in aanbouw was. Dat is te zien aan de bouwkeet en al het bouwmateriaal. De uitkijkpost werd n.l. opgericht met het oog op latere (slechtere) omstandigheden.
Wel is in dit prachtige overzicht te zien o.a. op de achtergrond het Domeinenkantoor, de drie kerken, links het dak van de lagere school, het nood- of betondorp en op de voorgrond rechts het woonhuis annex de bakkerij/winkel van bakker Tops.

 

 

Gemeentehuis

Deze kaart was verkrijgbaar bij de Spar Super van de Gebr. Schiphof.
Met de hartelijke groeten en het allerbeste liet gelet op de frankering omstreeks 1978 (de datum is onleesbaar) de fam  J. de Graaf van de Brinkweg weten een hart onder de riem te gaan steken van de heer A. Munnike , die noodzakelijk moest verblijven in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar in Noord Holland.

Ook nu is het beeld van de foto weer niet gelijk aan de vorigen; nu geen bomen meer, maar meer gras en lage beplanting.

Gemeentehuis

Deze kaart is een uitgave van J.A. v.d. Meer en werd op 22 juli 1966 op de bus gedaan door pa en ma Ros voor de fam. B. de Bruin in de Voetjesstraat 87 c te Rotterdam in Zuid Holland.

Op een bekende plek vóór het gemeentehuis werd deze foto genomen, terwijl er een cabrio en een sedan geparkeerd stonden.

Nieuw Jaarskaart

Op 2 januari 1964 wordt vanuit Wieringerwerf deze ansicht door een 6 tal personen een Gelukkig Nieuwjaar gezonden naar de fam. C.Maliepaard aan de IJweg 1345 te Nieuw Vennep in Noord Holland.

De uitgever van deze kaart is W. de Koning, Brink 52 in Slootdorp; de kaart werd gedrukt bij Weenink en Snel te Baarn.
Op deze voorjaarsfoto staan naast het raadhuis in de ochtendschaduw een Opel Olympia en een Fiat Topolino, terwijl aan de voorzijde in het zonnetje twee heren fietsen staan.