Spring naar inhoud

Als felicitatie

Als felicitatie groet werd deze kaart op 11 januari 1940 door iemand (naam onleesbaar) op het postkantoor van Wieringerwerf ingeleverd. De kaart was bestemd voor mej. G.Winkel van de Keern 24 uit Hoorn in Noord-Holland.

Vanuit de Terpstraat werd de foto genomen en u ziet op de foto van deze kaart nog de oude naam van de Granpré Molièrestraat vermeld.
De foto laat op een mooie zomerse dag de vooroorlogse bebouwing zien, de straat is voorzien van moderne lantaarnpalen, de ramen van de nog nieuwe woningen staan wijd open om het bouwvocht te laten ontsnappen, een zelf gemaakt “zonnescherm” bij een van de huizen houdt de zonnewarmte buiten de woonkamer en twee wandelende vriendinnen op het trottoir houden elkaar stevig vast. Verder ziet u in de straat een fietser en nog enkele andere personen.
Het veld vóór de woningen met gemaaid gras wordt in gebruik genomen door spelende kinderen, kortom een fraai Hollands tafereel.
Op de achtergrond ziet u o.a. ook nog het postkantoor.
Het groen is net als de huizen en de personen nog heel jong.

Zelfde afzender

Deze kaart werd door dezelfde afzender als de kaart van het standbeeld door ene Ina en Bert – ook weer met potlood beschreven – en op dezelfde dag 31 augustus 1950 gepost, maar nu werd de kaart bestemd voor de fam. Verwey uit de Onderweg 21 in Waddinxveen (Zuid-Holland).

U ziet nu de gehele Terpstraat met de nog niet zolang geleden herbouwde dienstwoningen voor ambtenaren van de Dienst der Domeinen met de nog jonge aanplant op de helaas vrij slecht gemaakte foto; trouwens hoe kan dat ook anders nog zo kort na de oorlog!

Standbeeld

Deze kaart werd door ene Ina en Bert op 31 augustus 1950 als blijk van hun aanwezigheid verzonden naar de fam. Swijnenburg in de Nieuweveer 21 te Streefkerk (Zuid-Holland).

Op de plaquette staat vermeld dat “Hier werd een toekomst geboren. Bouwt voort”
Op de achtergrond ziet u de dienstwoningen van ambtenaren , die werkzaam waren in het kantoor van de Dienst der Domeinen.
Toen de foto van het standbeeld van ene maaier als “De Maaier” aan de Terpstraat werd genomen waren aan de voorzijde van de woningen nog geen driedelige houten luiken aangebracht.

Oude kaart

Deze oude kaart werd op 9 juni 1936 door C. en/of S. vd Kooy op de bus in Wieringerwerf gedaan en moest gebracht/verzonden worden naar hun familielid mej. C. vd Kooy. Zij woonde aan de Zuidbuurt K 63 te Maasland in Zuid-Holland.

Blijkens de vele personen op de kaart was het maken van een foto door een fotograaf voor zowel jong als oud uit de straat een belevenis.
Als ik naar de schaduwen kijk dan werd de foto genomen in de richting van het oosten.
U ziet de vooroorlogse bebouwing van de straat met nog slechts enkele lantaarnpalen en met de voortuintjes, die nog van beplanting moesten worden voorzien.
Het automobiel is van een merk dat ik niet kan onderscheiden en heeft het provinciale kenteken als ik goed speur G-8191 ofwel afkomstig uit Noord-Holland.

Vanaf de bocht

Via deze frisse kaart werden op 2 augustus 1954 door Anna en Rinus voor een posttarief van 2 guldencent de groeten overgebracht aan de familie van Piet van Wilpen uit de Czaar Peterstraat 136 h in Amsterdam.

Als titel heb ik hierboven geschreven: “Vanaf de bocht”; ook had het zeker kunnen zijn: “In de bocht” van de latere zo genoemde Verbindingsweg. Hier lagen immers na de 2e drooglegging van 11 december 1945 voorheen ter rechter zijde enkele houten en betonnen noodwoningen. Zie hiervoor mijn eerder verslag.
Ook heb ik eerder een ansichtkaart laten zien van dit noodraadhuis met brandweerkazerne, maar toen werd de foto van een andere zijde genomen.
Verder ziet u de nog jonge begroeiing met op de achtergrond de al reeds gerestaureerde R.K.Kerk.

De kaart werd uitgegeven door JosPe uit Arnhem en was verkrijgbaar in de sigaretten- en sigarenwinkel van Joh. Swier uit de Terpstraat.

Domeinkantoor

Deze kaart werd op 11 juni 1956 op het postkantoor Slootdorp behandeld om door Oom verzonden te worden naar Hans Bonselaar, die woonde in de Vonderlaan 21 te Apeldoorn (Gelderland).

Op de foto van de kaart met nummer 1055 zonder vermelding van de uitgever trouwens ziet u het kantoor aan het Smedingplein met op de toegangstrap een mannelijk persoon met jas over de arm, die naar ik maar aanneem een van de drie auto’s zojuist had geparkeerd op het plein.
De eerste een witte is ontegenzeggelijk een Volkswagen model Kever, ik denk een z.g. ovaaltje d.w.z. met een ovaalvormige achterruit, daarna een Ford model sedan en vervolgens nog een 6 cylinder Chevrolet Stylemaster met spijltje d.w.z. een gedeelde voorruit met tussenstijl, waarvan er in de polder diverse in de enige verkrijgbare kleur zwart reden.
Blijkens een openstaand raam links naast de centrale toegang – bij de dames van het secretariaat Domeinen – was het daar vanwege het harde werken nog al wat te warm geworden.

Vanaf de Terp

Deze kaart werd op 15 augustus 1961 door Bert, Leni, Joop en Jopie naar de Dames Bouma-Doedens verzonden. Zij woonden aan de Pelstergasthuis 11 te Groningen.

Deze kaart, uitgegeven door Weenink en Snel uit Baarn onder nummer 659, was verkrijgbaar bij boekhandel Medema uit de Terpstraat. De foto is gemaakt vanaf de westzijde van de Terp en laat zien de rotonde nabij het dorp, een deel van de kwekerij van Kruit en richting Slootdorp het viaduct over snelweg Hoorn-Den Oever.
Naar het dorp toe rijdt iemand zoals u kunt zien gemotoriseerd. De pijp rokende persoon is mij echter niet bekend.

Oude kaart

Deze oude kaart werd in 1942 vanuit Wieringerwerf verzonden door Heine en moest bezorgt gaan worden bij de heer M.W.Velde in Hemrik nabij Gorrredijk in Friesland.

De foto van de zomerse kaart laat de in die tijd gangbare vervoermiddelen zien zoals een geparkeerde vóóroorlogse kleine vrachtauto met grote ogen en drie karren waarvan één met zelfs met reservewiel.
Verder op straat drie heren in overleg (handelaren van de karren misschien) en met op de achtergrond een dame.
De kerk had nog geen torenuurwerk dus we weten nu niet hoe laat het was toen de foto werd genomen, echter gelet op de schaduwen moest het nog middag worden.

Naar mijn mening geeft de mooie kaart een fraai tijdsbeeld weer.

Geschiedenis van het kantoor

Het Domeinkantoor is een Rijksmonument. Een statig gebouw en het is gebouwd in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. Het is nog een gebouw uit de tijd van de Zuiderzeewerken en dateert uit 1941.
Het was een van de laatste bouwwerken van de Directie van de Wieringermeer. Het gebouw heeft een diepe aanleg en een solide gewapend betonfundering. De entree, hal en gangen zijn voornaam van allure. In de gangen zijn gebrandschilderde ramen aangebracht in 1942-1945. In november 1942 werd het Domeinkantoor door verschillende overheidsdiensten in gebruik genomen.
Op 1 januari 1942 kwam het heemraadschap Wieringermeer tot stand die hier ook zijn intrek nam. Tijdens de onderwaterzetting van 17 april 1945 was het gebouw een toevluchtsoord voor vele gezinnen uit Wieringerwerf. Door de goede constructies bleef het gebouw in takt. Het staat op een prominente plaats in het dorp.
Dezelfde ontwikkelaar heeft na een langere periode van niet meer in gebruik zijn in 2013 appartementen gebouwd naast dit gebouw.

Overschot

Deze kaart met een foto na de inundatie van het overschot van de Gereformeerde Kerk in de Terpstraat werd op 21 januari 1948 door Jac.Kempeneers uit de Sternstraat 48 verzonden – zo valt te lezen – naar Guus Bus uit Dirkshorn in Noord-Holland.

Ik moet zeggen, dat ik mij deze ravage nog heel goed kan herinneren, vooral samen met een vriendje het avontuur van het naar boven klimmen bij de ingang van de kerk en het weidse uitzicht zonder/door de achtergevel!
Het torenuurwerk werkte natuurlijk toen ook niet meer.