Spring naar inhoud

Oude kaart

Deze oude kaart werd in 1942 vanuit Wieringerwerf verzonden door Heine en moest bezorgt gaan worden bij de heer M.W.Velde in Hemrik nabij Gorrredijk in Friesland.

De foto van de zomerse kaart laat de in die tijd gangbare vervoermiddelen zien zoals een geparkeerde vóóroorlogse kleine vrachtauto met grote ogen en drie karren waarvan één met zelfs met reservewiel.
Verder op straat drie heren in overleg (handelaren van de karren misschien) en met op de achtergrond een dame.
De kerk had nog geen torenuurwerk dus we weten nu niet hoe laat het was toen de foto werd genomen, echter gelet op de schaduwen moest het nog middag worden.

Naar mijn mening geeft de mooie kaart een fraai tijdsbeeld weer.

Geschiedenis van het kantoor

Het Domeinkantoor is een Rijksmonument. Een statig gebouw en het is gebouwd in opdracht van de Directie van de Wieringermeer. Het is nog een gebouw uit de tijd van de Zuiderzeewerken en dateert uit 1941.
Het was een van de laatste bouwwerken van de Directie van de Wieringermeer. Het gebouw heeft een diepe aanleg en een solide gewapend betonfundering. De entree, hal en gangen zijn voornaam van allure. In de gangen zijn gebrandschilderde ramen aangebracht in 1942-1945. In november 1942 werd het Domeinkantoor door verschillende overheidsdiensten in gebruik genomen.
Op 1 januari 1942 kwam het heemraadschap Wieringermeer tot stand die hier ook zijn intrek nam. Tijdens de onderwaterzetting van 17 april 1945 was het gebouw een toevluchtsoord voor vele gezinnen uit Wieringerwerf. Door de goede constructies bleef het gebouw in takt. Het staat op een prominente plaats in het dorp.
Dezelfde ontwikkelaar heeft na een langere periode van niet meer in gebruik zijn in 2013 appartementen gebouwd naast dit gebouw.

Overschot

Deze kaart met een foto na de inundatie van het overschot van de Gereformeerde Kerk in de Terpstraat werd op 21 januari 1948 door Jac.Kempeneers uit de Sternstraat 48 verzonden – zo valt te lezen – naar Guus Bus uit Dirkshorn in Noord-Holland.

Ik moet zeggen, dat ik mij deze ravage nog heel goed kan herinneren, vooral samen met een vriendje het avontuur van het naar boven klimmen bij de ingang van de kerk en het weidse uitzicht zonder/door de achtergevel!
Het torenuurwerk werkte natuurlijk toen ook niet meer.

Raadhuisstraat

Deze oude ansichtkaart, die een zogenaamde fotokaart is, kon bij gebrek aan enige belijning op de adreszijde – daarom gelet op de speciale opgedrukte stempel – ook als Briefkaart worden verzonden.
De geplakte postzegel van 1,50 guldencent geeft echter aan dat deze kaart als ansichtkaart in 1938 op 15 maart in Wieringerwerf door Gon of Ans in de postbus werd gedaan en hier werd afgestempeld. Deze fotokaart moest worden gebracht naar Tonny van Dorth, die woonde op de Arkelsche Onderwerg 15 in Gorinchem in Zuid-Holland.

De foto geeft de bebouwing weer van de zuid zijde van de straat.
Wat precies de bedoeling is van het getekende kruisje bij de eerste woning, dat is mij niet duidelijk.
Eerder op 21 december 2018 heb ik in de categorie Gemeentehuis een bericht “Kinderen vóór Raadhuis” geplaatst.
Als u kijkt naar de bouwstijl van het eerste huis van deze foto dan ziet u ook – denk ik – enkele overeenkomsten in de bouwwijze met de foto uit 2018. Ik vraag mij nu immers af of deze woning ook niet een gemeentelijk object is geweest bij voorbeeld een woning voor de burgermeester of secretaris.
Bijzonder vind ik ook, dat bij de middelste dubbele woning een vlaggenmast in de tuin werd geplaatst.
Verder nog juist zichtbaar links op de foto ziet u een hoed dragend heerschap juist vóór of bij een vooroorlogs model lantaarnpaal!

Even een kaartje

Deze kaart werd op 22 juli 1948 door Kees geheel vol beschreven en op de post in Slootdorp gedaan. De kaart was bestemd voor de fam. O.Yntema, die woonde op Zuid C te Workum in Friesland.

Kees schrijft, dat hij denkt zaterdag om een een uur of drie in Workum te zijn; hij vindt het fijn om weer te komen. Ook hoopt hij “om Baukje in goede welstand te ontmoeten, nu dat zal wel meevallen hè?”.

De foto van de klaart is in de richting van de Hervormde Kerk genomen, waardoor u kunt zien dat de schade aan de kerk o.a. aan het dak en de gevel wordt hersteld; ook kunt u zien hoe hoog daar toen het water heeft gestaan.
Zowel links (in het westen) als rechts (in het oosten) wordt ook aan de opbouw van de nieuwe woningen in de straat gewerkt.
Het dorp herrijst!

Parafen

Deze kaart werd door Linda met vulpen geschreven en op 14 juli 1951 verzonden naar collega’s van de firma G.Dikkers en Co afd. Magazijn en Verkoop uit de Industriestraat te Hengelo Overijssel.

In het midden bovenaan deze kaart bevindt zich een punaise gaatje dat wil zeker zeggen dat de kaart op het publicatiebord bij de firma heeft gehangen. Dat dit zo moet zijn geweest blijkt ook: op de achterzijde van de kaart werden ter kennisname 19 creatieve persoonlijke parafen groot en klein, in potlood of met (kogelpunt-)pen geschreven of getekend.

Als u de foto bekijkt dan ziet u dat er al eerder dan 1951 in de Terpstraat een snelheidsbeperking bestond van 30 km.
De straat is gestoffeerd met toenmalig materiaal; rechts vooraan een luxe sedan met het kenteken GZ-27552; zover ik heb kunnen nagaan is dit persoonlijke kenteken in Noord-Holland uitgegeven in het jaar 1935 of 1936; het merk van deze auto heb ik intussen ook gevonden; het zal een Chevrolet Fleetmaster 1946 geweest zijn; ik denk te kunnen melden dat de auto in het bezit was van de garagehouder Cremers, die in 2 kleuren chocolade bruin was gespoten en zelfs van een achteruit-rijlamp was voorzien.
Verder zie ik van de schoenmaker Bronner de bestelwagen Morris Light Van en een coupé Fiat 500B Topolino met linnenkap en reservewiel achterop; vóór de winkel van de kruidenier van der Meer v/h Hamstra staat ook nog een vrachtauto en er rijden een paar fietsers in de straat.
Aan het grasveld is te zien dat een deel reeds gemaaid was.
Op de achtergrond de Gereformeerde Kerk en de Openbare Lagere School.

Camping

Deze kaart werd op 9 juli 1971 door B.J. Workel-Alberts in de campingwinkel gekocht en beschreven. De post moest deze kaart bezorgen bij de dames Beijers, die woonden op de Singel 41 in Bussum Noord Holland.

Zoals ik al schreef werd de kaart uitgegeven door de camping en werd geleverd door/gedrukt bij Jospé uit Arnhem en geregistreerd onder nummer 765.

U ziet op de foto caravans en tenten langs het pad naar de toegang met een geparkeerde Fiat 600 en een meisje spelend bij een eigen hefboom!

De Bocht met onze woning

Alweer een bericht met geleend beeld bij het ontbreken van een eigen foto.
Na de tweede drooglegging van de polder in 1945 werden voor komende bewoners bij gebrek aan voldoende bouwmaterialen noodwoningen gebouwd in verschillende uitvoeringen. Niet alleen in Wieringerwerf, maar ook her en der in de polder zoals bijvoorbeeld bij in aanbouw zijnde boerderijen.
Dat de woningen in verschillende uitvoeringen werden gebouwd dat kwam omdat deze bouwsels als noodhulp voor de wederopbouw werden geschonken door het buitenland. Zo werden déze betonwoningen als prefab met golfplaten dak en met een vloer van trottoir tegels opgericht.
De plaats waar deze 4 bouwsels  stonden was achter twee z.g. houten Zweedse noodwoningen aan de Verbindingsweg aan de noordzijde ter hoogte van de kruising van de Verbindingsweg met de Werfstraat. De oostelijke bruin gecarboleerde houten noodwoning was bestemd voor het postkantoor en in de westelijke woning woonde de familie van Veenstra, de verzekeringsagent.
In de(ze) Bocht zogenoemd, omdat het pad met gestort bouwafval een bocht had, woonde in de tweede woning mijn ouders. Naast ons een schoolmeester, die al vrij snel emigreerde.
Ik kan mij herinneren, dat deze plek met een puinachtige omgeving een geweldige speelplaats was en dat die zomer toen veel dagen had met heel veel mooi weer!

Onder water

Ook weer een geleend beeld van de Terpstraat van bijna direct na 17 april 1945 vanuit een andere positie genomen gericht op de voorzijde van de  woning van de rentmeester en nog juist zichtbaar het hoofd van het beeld van het monument van “De Maaier”. Verder ook de woning van mijn ouders.

Onder water

Hierbij een geleend beeld uit 1945 van de Terpstraat met op de voorgrond het Domeinenkantoor, dan de woning van de rentmeester, dan nog de woning van mijn ouders en op de achtergrond de Gereformeerde Kerk.